Dulkadiroğlu.Org Yayın Kurulundan Bir Yenilik Daha…

Sitemizi ziyaret eden pek çok kişi ailesi, geçmişi ve bölgesinde bulunan Dulkadiroğulları hakkında bilgiler istemektedir. Bu konuda bölgesel araştırmaları ile sitemize destekleri devam eden İsmail UÇAKCI Hocamızın bilgilerinden yararlanarak bir Soru, cevap sayfası oluşturmayı uygun görmüş bulunmaktayız.
Tüm Ailemiz Mensuplarına ve Türk Dünyasına hayırlı olması dileklerimizle..

İsmail UÇAKÇI kimdir..?

 iucakci.jpg

1959 yılında Çorum ili, Sungurlu İlçesi, Sarıkaya Köyü’nde doğan yazar  Türk Tarih Kurumu’nda uzun süre görev yapıp, Arşiv Şefliğinde bulundu. Bazı sivil toplum örgütlerinde görev yapmış olan yazar, Türk Kültür-Sanat Sendikası kurucular kurulunda yer alarak, adı geçen sendikanın Genel Sekreterlik görevi, Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcılığı, Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma-Dayanışma Vakfı Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyeliği, Sarıkaya Sosyal Yrd. Ve Dyn Derneği Başkanlığı ve Oğuz Kültürünü Araştırma, Tanıtma Derneği Denetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.Halen, Başkent Çorumlular Birliği Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan yazar, devletimizin de yerini almak istediği yeni dünya düzeni adı verilen düzen içerisinde kendi doktrinlerimizin oluşturulması ve bu doktrinlerimizin ana temasını da milletleri millet yapan tarih, dil, din, kültür gibi unsurlardan meydana gelmesi gerekliliği tezini savundu.

Bu unsurların korunup, kollanmasına ilişkin kapsamlı araştırmalar yapıp bu araştırmalarını yurt içi ve yurt dışında yayın yapan bazı yayın organlarında yayınlayıp, ilim camiası ve Türk Milletinin hizmetine sundu.
Sungurlu, “Boğazkale, Yerköy, Delice, Balışeyh, Sulakyurt, Uğurludağ ve Kızılırmak Yöresi Derlemeleriyle ‘Orta Anadolu Halk Kültürü” adlı kitabı yayınlayarak yörenin unutulmak ve yok olmak üzere olan pek çok kültür unsurunu kayıt altına aldı.

“Tarihi, Kültürü ve İnançlarıyla Sungurlu” ve bu kitabın “Geliştirilmiş ve Düzenlenmiş” baskısını hazırlayıp “İki baskı” yayınlayarak Sungurlu İlçesi’nin tarih ve kültürünü ilim camiasının hizmetine sundu.
“Orta Anadolu Halk Kültüründe Deyimler ve Hikayeleri” adlı kitabı hazırlayıp, unutulmak ve yok olmak üzere olan onarlarca deyimi, hikayeleri ile birlikte derleyerek yayın hayatına geçirdi.

“Kara Hisar-ı Demürlü” ve “Çorum, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı Yöresinde Oğuz Boyları” adlı kitaplarıyla yöreye  yerleşmiş bini aşkın aşiretin bağlı boy, soy, aşiret, cemaat, oymağı ve bunların yerleştiği şehir, kasaba, karye-köy, mezra ve kışlağı vererek yörenin seceresini çıkartı.
Hakim Yazar Tuncay Kara tarafından kaleme alınıp, yayınlanan “Safranbolu Yörük Köyü” adlı kitaba önemli oranda bilgi transferinde bulundu ve adı geçen kitabın redaksiyonunu;  Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Akcan adına yazılan “Ali Akcan’a Armağan” adlı kitabın editörlüğünü yaptı.
Şair, Dursun Karslı tarafından yazılan “Halkın Dilinden Gönül Telinden” adlı şiir kitabının önsözünü yazdı ve Türk Kültür Sanat-Sen tarafından yayınlanan “Sendikacının El Kitabı” adlı kitabın hazırlamasında büyük emek sarf etti.

Bunların yanı sıra, yöre araştırmacılarına kaynak oldu “İl Oluşunun 20. Yıl Anısına” yazılan “1989-2009 Kırıkkale” adlı kitabın yetmiş’e yakın yerinde eserlerinden alıntı yapıldı; Çorum, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale yöresinde kurulmuş onlarca şehir ve köyün tarihçesine bilgi transferinde bulundu.

iucakci21.jpg

Halen, araştırmalarını sürdüren yazar, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı yöresi başta olmak üzere, DULKADİRLİ Aşiret-Oymakları üzerine kapsamlı kitap ve makaleler yayınladı.

Merkezi İstanbul’da bulunan BİLGE OĞUZ YAYINLARI arasında baskı aşamasında bulunan Çorum, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı Yöresi’nde “OĞUZ BOYLARI” adlı dev eseri ile tüm Dulkadirli illeri iskan tarihini verdi, Orta Anadolu’nun aşiret ve oymaklarının seceresini çıkarttı.

Değişik dergi, gazete, bülten, televizyon, dernek toplantılarında konferans-söyleşi şeklinde sosyal ve kültürel meseleler üzerine görüş ve düşüncelerini aktaran yazar, çalışmalarından ötürü  pek çok ödül ve plaketle ödüllendirildi.

Musa ve Hakan adında iki erkek babası, İsmail Sungur ve Alp Buğra adında iki torun dedesi olan yazar,  Ankara, Elmadağ İlçesinde yaşamakta ve çalışmalarını sürdürmektedir.

İletişim : www.ismailucakci.com / iucakci@ismailucakci.com, 05379416709

2011 ve 2012 Yıllarına ait sitemiz takipçilerinden gelen tüm Soru ve Cevaplar için; bilgi@dulkadiroglu.org adresine maille ulaşıp “Soru ve Cevaplarla Dulkadiroğulları” kitapçığımızı temin edebilirsiniz.

Sorularınız İçin “Yorum Yap” bölümünü kullanabilirsiniz…